Domenii de activitate

 • Mandat Ad-hoc

  Mandat Ad-hoc

  Mandatul ad-hoc este o procedura confidentiala, declansata la cererea debitorului in dificultate financiara, prin care un mandatar ad-hoc, desemnat de instanta, negociaza cu creditorii in scopul realizarii unei intelegeri intre unul sau mai multi dintre acestia si debitor, in vederea depasirii starii de dificultate in care se afla.

  Read more

 • Concordat preventiv

  Concordat preventiv

  Concordatul preventiv este o soluţie modernă de evitare a insolvenţei. Aceasta oferă debitorului posibilitatea, a cărui întreprindere traversează o criză financiară, care ar putea fi remediată, să ceară creditorilor şansa de a se redresa, evitând astfel procedura reorganizării judiciare sau a falimentului.

  Read more

 • Reorganizare judiciara

  Reorganizare judiciara

  Reorganizarea judiciara este procedura ce se aplica debitorului, persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plata a creantelor. Procedura de reorganizare presupune intocmirea, aprobarea, implementarea si respectarea unui plan, numit plan de reorganizare

  Read more

 • Faliment

  Faliment

  Falimentul şi lichidarea voluntară este ultima soluţie atunci când, în mod cert, redresarea unei societăţi comerciale nu mai este posibilă, singura cale de a achita toate sau o parte din datoriile sale comerciale fiind lichidarea în întregime a activului.

  Read more

 • Lichidare voluntara

  Lichidare voluntara

  Lichidarea voluntara a unei firme este o oportunitate legala menita sa-i ajute pe intreprinzatorii ajunsi intr-o situatie dificila, sau la expirarea termenului de activitate al societatii, in cazul in care acest fapt e cuprins in actul contitutiv. In orice situatie asociatii pot avea nevoie de un lichidator profesionist pentru a se ocupa de toata procedura de inchiderea a societati, care cuprinde si lichidarea activelor societatii si distribuirea sumele obtinute din vanzarea acestora creditorilor si asociatilor.

  Read more

 • Servicii conexe

  Servicii conexe

  Persoanele vizate pentru acest serviciu sunt societatile comerciale, care in cursul desfasurarii activitatii normale economice intampina dificultati in ceea ce priveste incasari la termen, onorarea propriilor obligatii, inclusiv celor fiscale, asigurarea conturilor curente pentru un flux normal al activitatii, avand asigurat materia prima si/sau toate resursele necesare.

  Read more