Analiza pre-insolventa

Persoanele vizate pentru acest serviciu sunt societatile comerciale, care in cursul desfasurarii activitatii normale economice intampina dificultati in ceea ce priveste incasari la termen, onorarea propriilor obligatii, inclusiv celor fiscale, asigurarea conturilor curente pentru un flux normal al activitatii, avand asigurat materia prima si/sau toate resursele necesare.

In situatia in care o societate comerciala intampina probleme cu unul din aspectele enumerate si acel aspect persista o durata care se apropie de 30 zile, atunci e nevoie urgenta de sprijinul si consultanta pe care o acordam noi clientilor aflati in astfel de situatii.

In ce consta suportul nostru:
Evaluarea situatiei economice si financiare a societatii aflata in dificultate financiara.
Identificarea punctelor vulnerabile si punctelor forte.
Furnizarea concluziilor privind starea de fapt a societatii rezultata in urma analizei, precum si prezentarea solutiilor de salvare..
Identificarea elementelor in activitatea reprezentantilor societatii, care pot duce la angajarea raspunderii organelor de conducere.